Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 17. september 2010

21. september 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

17. septembril 2010 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 22 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade kullakokkuleppega) kullast mälestusmüntide emiteerimiseks.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate tehingute (vt allpool) tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 191,6 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
16. september 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 60 miljonit USA dollarit 60 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,7 miljardi euro võrra 305,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,7 miljardi euro võrra 814,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 3,6 miljardi euro võrra 89,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 15,6 miljardi euro võrra 466,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 15. septembril 2010 möödus 153,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 151,6 miljardit eurot. Samuti möödus samal kuupäeval 61 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 61 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 61,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 49,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 323 miljoni euro võrra 122,7 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames. Selle tulemusel ulatusid 17. septembril 2010 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi alusel hoitava portfelli ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi alusel hoitava portfelli väärtused vastavalt kokku 61,6 miljardi ja 61,1 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 9,1 miljardi euro võrra 252,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 351 948 −22
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 236 452 −273
2.1 Nõuded RVFle 73 987 516
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 162 465 −790
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 28 234 74
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 489 −321
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 489 −321
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 589 092 −3 107
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 151 574 −2 080
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 437 465 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −1 024
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 52 −3
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 30 016 −697
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 428 341 2 045
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 122 676 323
7.2 Muud väärtpaberid 305 665 1 722
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 041 0
9 Muud varad 253 868 −471
Varad kokku 1 970 482 −2 773
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 814 211 −1 740
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 374 964 3 428
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 252 295 −9 108
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 61 594 12 523
2.3 Tähtajalised hoiused 61 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 75 13
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 644 −76
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 96 494 −3 267
5.1 Valitsussektor 89 354 −3 572
5.2 Muud kohustused 7 140 305
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 102 378
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 000 29
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 15 386 −733
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 15 386 −733
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 56 711 0
10 Muud kohustused 162 961 −792
11 Ümberhindluskontod 328 818 0
12 Kapital ja reservid 78 191 0
Kohustused kokku 1 970 482 −2 773

Kontaktandmed