Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 27 august 2010

31 august 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 27 august 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o scădere de 0,2 miliarde EUR, până la 191 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
26 august 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 35 de milioane USD 40 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 1,2 miliarde EUR, până la 299,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 2,2 miliarde EUR, până la 813,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 22,2 miliarde EUR, până la 101,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 25,3 miliarde EUR, până la 427,3 miliarde EUR. Miercuri, 25 august 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 155,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 150,3 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 60,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 60,5 miliarde EUR. Joi, 26 august 2010, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 12,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 19,1 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,4 miliarde EUR (faţă de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 102,7 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 74,2 miliarde EUR).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 142 de milioane EUR, până la 121,9 miliarde EUR, datorită cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 27 august 2010, valoarea portofoliului aferent programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 60,8 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 61,1 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a micşorat cu 45,6 miliarde EUR, până la 191,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 351 970 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 235 404 1 367
2.1 Creanţe asupra FMI 73 791 −144
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 161 612 1 511
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 29 350 −691
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 418 31
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 418 31
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 590 512 3 093
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 150 315 −4 912
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 438 709 6 918
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 427 1 086
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 60 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 34 168 −3 361
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 421 613 1 332
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 121 943 142
7.2 Alte titluri 299 670 1 190
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 041 0
9 Alte active 241 451 90
Total active 1 957 926 1 862
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 813 429 −2 225
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 355 207 −17 214
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 191 947 −45 629
2.2 Facilitatea de depozit 102 698 28 517
2.3 Depozite pe termen fix 60 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 62 −103
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 596 −384
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 107 959 22 135
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 101 114 22 152
5.2 Alte angajamente 6 846 −17
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 39 203 −1 770
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 988 −79
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 024 969
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 024 969
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 711 0
10 Alte pasive 159 800 430
11 Conturi de reevaluare 328 818 0
12 Capital şi rezerve 78 191 0
Total pasive 1 957 926 1 862