Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. rugpjūčio 27 d.

2010 m. rugpjūčio 31 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. rugpjūčio 27 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 191 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingieji sandoriai
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. rugpjūčio 26 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 35 mln. JAV dolerių 40 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 299,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 813,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 22,2 mlrd. eurų – iki 101,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 25,3 mlrd. eurų – iki 427,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. rugpjūčio 25 d., baigėsi 155,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 150,3 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 60,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 60,5 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2010 m. rugpjūčio 26 d., baigėsi 12,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 19,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,4 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 102,7 mlrd. eurų (palyginti su 74,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 142 mln. eurų iki 121,9 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą. Dėl to 2010 m. rugpjūčio 27 d. pasibaigusią savaitę Vertybinių popierių rinkų programos portfelio ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai siekė 60,8 mlrd. eurų ir 61,1 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 45,6 mlrd. eurų – iki 191,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 351 970 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 235 404 1 367
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 73 791 −144
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 161 612 1 511
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 29 350 −691
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 418 31
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 418 31
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 590 512 3 093
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 150 315 −4 912
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 438 709 6 918
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 427 1 086
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 60 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 34 168 −3 361
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 421 613 1 332
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 121 943 142
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 299 670 1 190
8 Valdžios skola eurais 35 041 0
9 Kitas turtas 241 451 90
Visas turtas 1 957 926 1 862
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 813 429 −2 225
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 355 207 −17 214
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 191 947 −45 629
2.2 Indėlių galimybė 102 698 28 517
2.3 Terminuotieji indėliai 60 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 62 −103
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 596 −384
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 107 959 22 135
5.1 Valdžiai 101 114 22 152
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 846 −17
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 39 203 −1 770
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 988 −79
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 024 969
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 024 969
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 711 0
10 Kiti įsipareigojimai 159 800 430
11 Perkainojimo sąskaitos 328 818 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 191 0
Visi įsipareigojimai 1 957 926 1 862