Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 27.8.2010

31.8.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 27.8.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,2 miljardilla eurolla 191 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
26.8.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 40 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,2 miljardilla eurolla 299,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,2 miljardilla eurolla 813,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 22,2 miljardilla eurolla 101,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 25,3 miljardilla eurolla 427,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 25.8.2010 erääntyi 155,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 150,3 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 60,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 60,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 26.8.2010 erääntyi 12,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 19,1 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 102,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 74,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 142 miljoonalla eurolla 121,9 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 27.8.2010 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 60,8 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 61,1 miljardin euron arvosta.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 45,6 miljardilla eurolla 191,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 351 970 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 235 404 1 367
2.1 Saamiset IMF:ltä 73 791 −144
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 161 612 1 511
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 29 350 −691
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 418 31
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 418 31
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 590 512 3 093
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 150 315 −4 912
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 438 709 6 918
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 427 1 086
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 60 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 34 168 −3 361
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 421 613 1 332
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 121 943 142
7.2 Muut arvopaperit 299 670 1 190
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 041 0
9 Muut saamiset 241 451 90
Vastaavaa yhteensä 1 957 926 1 862
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 813 429 −2 225
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 355 207 −17 214
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 191 947 −45 629
2.2 Talletusmahdollisuus 102 698 28 517
2.3 Määräaikaistalletukset 60 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 62 −103
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 596 −384
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 107 959 22 135
5.1 Julkisyhteisöt 101 114 22 152
5.2 Muut 6 846 −17
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 39 203 −1 770
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 988 −79
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 024 969
8.1 Talletukset ja muut velat 16 024 969
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 711 0
10 Muut velat 159 800 430
11 Arvonmuutostilit 328 818 0
12 Pääoma ja rahastot 78 191 0
Vastattavaa yhteensä 1 957 926 1 862