Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. augusztus 27.

2010. augusztus 31.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. augusztus 27-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 0,2 milliárd euróval csökkent, 191 milliárd euróra (lásd alább).

Rendkívüli ügyletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. augusztus 26. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 35 millió USD 40 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,2 milliárd euróval 299,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,2 milliárd euróval 813,4 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 22,2 milliárd euróval nőtt, 101,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 25,3 milliárd euróval csökkent, 427,3 milliárd euróra. 2010. augusztus 25-én, szerdán lejárt egy 155,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 150,3 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 60,5 milliárd euro értékben lekötött betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 60,5 milliárd euro értékben. 2010. augusztus 26-án, csütörtökön lejárt egy 12,2 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 19,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,4 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 102,7 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 74,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 142 millió euróval 121,9 milliárd euróra emelkedett az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás miatt. Így a 2010. augusztus 27-ével záruló héten az Értékpapír-piaci Program és a fedezett kötvényvásárlási program portfólióinak értéke 60,8 milliárd eurót, illetve 61,1 milliárd eurót tett ki.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 45,6 milliárd euróval 191,9 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 351 970 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 235 404 1 367
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 73 791 −144
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 161 612 1 511
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 29 350 −691
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 418 31
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 418 31
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 590 512 3 093
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 150 315 −4 912
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 438 709 6 918
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 427 1 086
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 60 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 34 168 −3 361
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 421 613 1 332
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 121 943 142
7.2 Egyéb értékpapírok 299 670 1 190
8 Euróban denominált államadósság 35 041 0
9 Egyéb eszközök 241 451 90
Eszközök összesen 1 957 926 1 862
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 813 429 −2 225
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 355 207 −17 214
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 191 947 −45 629
2.2 Betéti rendelkezésre állás 102 698 28 517
2.3 Lekötött betétek 60 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 62 −103
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 596 −384
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 107 959 22 135
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 101 114 22 152
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 846 −17
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 39 203 −1 770
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 988 −79
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 024 969
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 024 969
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 711 0
10 Egyéb kötelezettségek 159 800 430
11 Átértékelési számlák 328 818 0
12 Saját tőke 78 191 0
Források összesen 1 957 926 1 862