Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 27. august 2010

31. august 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

27. augustil 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate tehingute (vt allpool) tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 191 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
26. august 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 35 miljonit USA dollarit 40 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,2 miljardi euro võrra 299,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 2,2 miljardi euro võrra 813,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 22,2 miljardi euro võrra 101,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 25,3 miljardi euro võrra 427,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 25. augustil 2010 möödus 155,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 150,3 miljardit eurot. Samuti möödus samal kuupäeval 60,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 60,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 26. augustil 2010 möödus 12,2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 19,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 102,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 74,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 142 miljardi euro võrra 121,9 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames. Selle tulemusel ulatusid 27. augustil 2010 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi portfelli ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtused vastavalt 60,8 miljardi ja 61,1 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 45,6 miljardi euro võrra 191,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 351 970 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 235 404 1 367
2.1 Nõuded RVFle 73 791 −144
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 161 612 1 511
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 29 350 −691
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 18 418 31
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 418 31
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 590 512 3 093
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 150 315 −4 912
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 438 709 6 918
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 427 1 086
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 60 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 34 168 −3 361
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 421 613 1 332
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 121 943 142
7.2 Muud väärtpaberid 299 670 1 190
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 041 0
9 Muud varad 241 451 90
Varad kokku 1 957 926 1 862
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 813 429 −2 225
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 355 207 −17 214
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 191 947 −45 629
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 102 698 28 517
2.3 Tähtajalised hoiused 60 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 62 −103
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 596 −384
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 107 959 22 135
5.1 Valitsussektor 101 114 22 152
5.2 Muud kohustused 6 846 −17
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 39 203 −1 770
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 988 −79
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 024 969
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 024 969
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 56 711 0
10 Muud kohustused 159 800 430
11 Ümberhindluskontod 328 818 0
12 Kapital ja reservid 78 191 0
Kohustused kokku 1 957 926 1 862