Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 20 august 2010

24 august 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 20 august 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la 191,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
19 august 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 0,4 miliarde USD 0,04 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 0,2 miliarde EUR, până la 298,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 4,2 miliarde EUR, până la 815,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 5,8 miliarde EUR, până la 79 de miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 17,1 miliarde EUR, până la 452,6 miliarde EUR. Miercuri, 18 august 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 153,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 155,2 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 60,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 60,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 74,2 miliarde EUR (faţă de 55,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 327 de milioane EUR, până la 121,8 miliarde EUR. Această creştere se datorează cumpărărilor de aproape 338 de milioane EUR decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare, care au compensat pe deplin obligaţiunile scadente în valoare de 10 milioane EUR achiziţionate în cadrul programului de cumpărare de obligaţiuni garantate în euro.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 17,9 miliarde EUR, până la 237,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 351 970 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 234 036 −413
2.1 Creanţe asupra FMI 73 935 −113
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 160 101 −300
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 30 041 −431
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 387 1 424
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 387 1 424
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 587 419 1 577
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 155 227 1 480
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 431 791 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 340 87
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 61 10
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 37 529 −2 000
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 420 281 532
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 121 801 327
7.2 Alte titluri 298 480 204
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 041 0
9 Alte active 241 360 2 289
Total active 1 956 064 2 978
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 815 653 −4 238
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 372 422 761
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 237 576 −17 937
2.2 Facilitatea de depozit 74 181 18 596
2.3 Depozite pe termen fix 60 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 165 101
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 979 815
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 85 824 5 717
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 78 962 5 822
5.2 Alte angajamente 6 862 −106
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 973 377
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 067 51
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 15 055 −864
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 15 055 −864
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 711 0
10 Alte pasive 159 370 359
11 Conturi de reevaluare 328 818 0
12 Capital şi rezerve 78 191 0
Total pasive 1 956 064 2 978