Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. augusztus 20.

2010. augusztus 24.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. augusztus 20-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 0,1 milliárd euróval csökkent, 191,2 milliárd euróra (lásd alább).

Rendkívüli ügyletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. augusztus 19. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,4 milliárd USD 0,04 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval 298,5 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,2 milliárd euróval 815,7 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,8 milliárd euróval 79  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 17,1 milliárd euróval csökkent, 452,6 milliárd euróra. 2010. augusztus 18-án, szerdán lejárt egy 153,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 155,2 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 60,5 milliárd euro értékben lekötött betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 60,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro értékű volt (amely hozzávetőleg megegyezett a múlt hetivel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 74,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 55,6 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 327 millió euróval 121,8 milliárd euróra emelkedett. Mindennek hátterében az állt, hogy az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt 338 millió eurós értékpapír-vásárlás értéke meghaladta az euróban denominált kötvényvásárlási program keretében begyűjtött lejáró kötvények 10 millió eurós értékét.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 17,9 milliárd euróval 237,6 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 351 970 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 234 036 −413
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 73 935 −113
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 160 101 −300
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 30 041 −431
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 387 1 424
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 387 1 424
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 587 419 1 577
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 155 227 1 480
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 431 791 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 340 87
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 61 10
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 37 529 −2 000
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 420 281 532
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 121 801 327
7.2 Egyéb értékpapírok 298 480 204
8 Euróban denominált államadósság 35 041 0
9 Egyéb eszközök 241 360 2 289
Eszközök összesen 1 956 064 2 978
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 815 653 −4 238
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 372 422 761
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 237 576 −17 937
2.2 Betéti rendelkezésre állás 74 181 18 596
2.3 Lekötött betétek 60 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 165 101
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 979 815
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 85 824 5 717
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 78 962 5 822
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 862 −106
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 973 377
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 067 51
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 15 055 −864
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 15 055 −864
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 711 0
10 Egyéb kötelezettségek 159 370 359
11 Átértékelési számlák 328 818 0
12 Saját tőke 78 191 0
Források összesen 1 956 064 2 978