Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. rugpjūčio 20 d.

2010 m. rugpjūčio 24 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. rugpjūčio 20 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 191,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingieji sandoriai
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. rugpjūčio 19 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,4 mlrd. JAV dolerių 0,04 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 298,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,2 mlrd. eurų – iki 815,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,8 mlrd. eurų – iki 79 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 17,1 mlrd. eurų – iki 452,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. rugpjūčio 18 d., baigėsi 153,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 155,2 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 60,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 60,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 74,2 mlrd. eurų (palyginti su 55,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje), padidėjo 327 mln. eurų – iki 121,8 mlrd. eurų – dėl įvykdytų pirkimų beveik 338 mln. eurų sumai pagal Vertybinių popierių rinkų programą, o tai daugiau negu kompensuoja 10 mln. eurų vertės obligacijas, kurių terminas baigiasi, ir kurios buvo įsigytos pagal padengtų obligacijų eurais pirkimo programą.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 17,9 mlrd. eurų – iki 237,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 351 970 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 234 036 −413
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 73 935 −113
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 160 101 −300
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 041 −431
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 387 1 424
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 387 1 424
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 587 419 1 577
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 155 227 1 480
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 431 791 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 340 87
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 61 10
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 529 −2 000
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 420 281 532
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 121 801 327
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 298 480 204
8 Valdžios skola eurais 35 041 0
9 Kitas turtas 241 360 2 289
Visas turtas 1 956 064 2 978
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 815 653 −4 238
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 372 422 761
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 237 576 −17 937
2.2 Indėlių galimybė 74 181 18 596
2.3 Terminuotieji indėliai 60 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 165 101
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 979 815
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 85 824 5 717
5.1 Valdžiai 78 962 5 822
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 862 −106
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 973 377
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 067 51
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 055 −864
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 15 055 −864
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 711 0
10 Kiti įsipareigojimai 159 370 359
11 Perkainojimo sąskaitos 328 818 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 191 0
Visi įsipareigojimai 1 956 064 2 978