Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 20.8.2010

24.8.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 20.8.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,1 miljardilla eurolla 191,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
19.8.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 0,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,04 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 298,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 4,2 miljardilla eurolla 815,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 5,8 miljardilla eurolla 79 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 17,1 miljardilla eurolla 452,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 18.8.2010 erääntyi 153,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 155,2 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 60,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 60,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 74,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 55,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 327 miljoonalla eurolla 121,8 miljardiin euroon. Velkapaperiohjelmassa suoritettiin ostoja lähes 338 miljoonan euron edestä, kun taas euromääräisten katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittuja joukkovelkakirjoja erääntyi 10 miljoonan euron edestä.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 17,9 miljardilla eurolla 237,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 351 970 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 234 036 −413
2.1 Saamiset IMF:ltä 73 935 −113
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 160 101 −300
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 041 −431
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 387 1 424
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 387 1 424
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 587 419 1 577
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 155 227 1 480
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 431 791 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 340 87
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 61 10
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 37 529 −2 000
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 420 281 532
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 121 801 327
7.2 Muut arvopaperit 298 480 204
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 041 0
9 Muut saamiset 241 360 2 289
Vastaavaa yhteensä 1 956 064 2 978
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 815 653 −4 238
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 372 422 761
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 237 576 −17 937
2.2 Talletusmahdollisuus 74 181 18 596
2.3 Määräaikaistalletukset 60 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 165 101
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 979 815
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 85 824 5 717
5.1 Julkisyhteisöt 78 962 5 822
5.2 Muut 6 862 −106
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 973 377
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 067 51
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 15 055 −864
8.1 Talletukset ja muut velat 15 055 −864
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 711 0
10 Muut velat 159 370 359
11 Arvonmuutostilit 328 818 0
12 Pääoma ja rahastot 78 191 0
Vastattavaa yhteensä 1 956 064 2 978