Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 20. august 2010

24. august 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

20. augustil 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate tehingute (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 191,2 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
19. august 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,4 miljardit USA dollarit 0,04 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,2 miljardi euro võrra 298,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 4,2 miljardi euro võrra 815,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 5,8 miljardi euro võrra 79 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 17,1 miljardi euro võrra 452,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 18. augustil 2010 möödus 153,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 155,2 miljardit eurot.. Samuti möödus samal kuupäeval 60,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 60,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 74,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 55,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 327 miljoni euro võrra 121,8 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine ligikaudu 338 miljoni euro ulatuses väärtpaberiturgude programmi raames, mis tasakaalustas täielikult 10 miljoni euro ulatuses aeguvad võlakirjad, mis omandati eurodes nomineeritud tagatud võlakirjade ostuprogrammi raames.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 17,9 miljardi euro võrra 237,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 351 970 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 234 036 −413
2.1 Nõuded RVFle 73 935 −113
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 160 101 −300
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 30 041 −431
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 18 387 1 424
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 387 1 424
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 587 419 1 577
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 155 227 1 480
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 431 791 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 340 87
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 61 10
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 37 529 −2 000
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 420 281 532
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 121 801 327
7.2 Muud väärtpaberid 298 480 204
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 041 0
9 Muud varad 241 360 2 289
Varad kokku 1 956 064 2 978
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 815 653 −4 238
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 372 422 761
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 237 576 −17 937
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 74 181 18 596
2.3 Tähtajalised hoiused 60 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 165 101
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 979 815
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 85 824 5 717
5.1 Valitsussektor 78 962 5 822
5.2 Muud kohustused 6 862 −106
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 973 377
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 067 51
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 15 055 −864
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 15 055 −864
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 56 711 0
10 Muud kohustused 159 370 359
11 Ümberhindluskontod 328 818 0
12 Kapital ja reservid 78 191 0
Kohustused kokku 1 956 064 2 978