Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 23 iulie 2010

27 iulie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 23 iulie 2010, scăderea de 123 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a corespuns vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale) şi cumpărării de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,1 miliarde EUR, până la 191,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 1,3 miliarde EUR, până la 297,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-au redus cu 1,5 miliarde EUR, până la 817,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 25 de miliarde EUR, până la 116,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 3 miliarde EUR, până la 503,9 miliarde EUR. Miercuri, 21 iulie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 195,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 201,3 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 60 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 60 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 61,3 miliarde EUR (faţă de 58,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o majorare de 176 de milioane EUR, până la 121,4 miliarde EUR, datorită cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 20,6 miliarde EUR, până la 245,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 351 970 −123
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 235 568 1 497
2.1 Creanţe asupra FMI 73 965 −25
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 161 602 1 522
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 29 840 −640
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 066 −1 624
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 066 −1 624
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 625 198 5 792
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 201 286 5 625
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 423 722 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 3 2
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 187 165
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 44 382 1 752
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 418 516 1 442
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 121 372 176
7.2 Alte titluri 297 143 1 265
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 041 0
9 Alte active 235 031 −1 473
Total active 1 993 612 6 623
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 817 525 −1 468
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 366 596 −17 844
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 245 255 −20 611
2.2 Facilitatea de depozit 61 325 2 774
2.3 Depozite pe termen fix 60 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 17 −8
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 392 766
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 124 824 24 796
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 116 916 25 003
5.2 Alte angajamente 7 908 −208
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 42 181 −603
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 906 −3
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 633 957
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 633 957
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 711 0
10 Alte pasive 159 835 24
11 Conturi de reevaluare 328 818 0
12 Capital şi rezerve 78 190 −1
Total pasive 1 993 612 6 623

Contacte media