Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 23.7.2010

27.7.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 23.7.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 123 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 191,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 297,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,5 miljardilla eurolla 817,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 25 miljardilla eurolla 116,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 3 miljardilla eurolla 503,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 21.7.2010 erääntyi 195,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 201,3 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 60 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 60 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 61,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 58,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 176 miljoonalla eurolla 121,4 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 20,6 miljardilla eurolla 245,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 351 970 −123
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 235 568 1 497
2.1 Saamiset IMF:ltä 73 965 −25
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 161 602 1 522
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 29 840 −640
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 066 −1 624
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 066 −1 624
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 625 198 5 792
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 201 286 5 625
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 423 722 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 3 2
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 187 165
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 44 382 1 752
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 418 516 1 442
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 121 372 176
7.2 Muut arvopaperit 297 143 1 265
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 041 0
9 Muut saamiset 235 031 −1 473
Vastaavaa yhteensä 1 993 612 6 623
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 817 525 −1 468
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 366 596 −17 844
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 245 255 −20 611
2.2 Talletusmahdollisuus 61 325 2 774
2.3 Määräaikaistalletukset 60 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 17 −8
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 392 766
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 124 824 24 796
5.1 Julkisyhteisöt 116 916 25 003
5.2 Muut 7 908 −208
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 42 181 −603
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 906 −3
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 633 957
8.1 Talletukset ja muut velat 16 633 957
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 711 0
10 Muut velat 159 835 24
11 Arvonmuutostilit 328 818 0
12 Pääoma ja rahastot 78 190 −1
Vastattavaa yhteensä 1 993 612 6 623

Yhteyshenkilöt