Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. július 23.

2010. július 27.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. július 23-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 123 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik eurorendszerbeli központi bank aranyvásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval csökkent, 191,2 milliárd euróra.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,3 milliárd euróval 297,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,5 milliárd euróval 817,5 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 25 milliárd euróval nőtt, 116,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 3 milliárd euróval 503,9 milliárd euróra emelkedett. 2010. július 21-én, szerdán lejárt egy 195,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 201,3 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 60 milliárd euro értékben lekötött betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 60 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héttel azonos módon), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 61,3 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 58,6 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 176 millió euróval 121,4 milliárd euróra emelkedett az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás miatt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 20,6 milliárd euróval 245,3 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 351 970 −123
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 235 568 1 497
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 73 965 −25
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 161 602 1 522
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 29 840 −640
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 066 −1 624
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 066 −1 624
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 625 198 5 792
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 201 286 5 625
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 423 722 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 3 2
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 187 165
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 44 382 1 752
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 418 516 1 442
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 121 372 176
7.2 Egyéb értékpapírok 297 143 1 265
8 Euróban denominált államadósság 35 041 0
9 Egyéb eszközök 235 031 −1 473
Eszközök összesen 1 993 612 6 623
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 817 525 −1 468
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 366 596 −17 844
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 245 255 −20 611
2.2 Betéti rendelkezésre állás 61 325 2 774
2.3 Lekötött betétek 60 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 17 −8
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 392 766
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 124 824 24 796
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 116 916 25 003
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 908 −208
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 42 181 −603
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 906 −3
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 633 957
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 633 957
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 711 0
10 Egyéb kötelezettségek 159 835 24
11 Átértékelési számlák 328 818 0
12 Saját tőke 78 190 −1
Források összesen 1 993 612 6 623

Médiakapcsolatok