Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. liepos 23 d.

2010 m. liepos 27 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. liepos 23 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 123 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 191,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 297,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 817,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 25 mlrd. eurų – iki 116,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3 mlrd. eurų – iki 503,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. liepos 21 d., baigėsi 195,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 201,3 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 60 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 60 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 61,3 mlrd. eurų (palyginti su 58,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 176 mln. eurų iki 121,4 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 20,6 mlrd. eurų – iki 245,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 351 970 −123
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 235 568 1 497
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 73 965 −25
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 161 602 1 522
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 29 840 −640
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 066 −1 624
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 066 −1 624
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 625 198 5 792
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 201 286 5 625
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 423 722 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 3 2
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 187 165
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 44 382 1 752
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 418 516 1 442
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 121 372 176
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 297 143 1 265
8 Valdžios skola eurais 35 041 0
9 Kitas turtas 235 031 −1 473
Visas turtas 1 993 612 6 623
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 817 525 −1 468
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 366 596 −17 844
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 245 255 −20 611
2.2 Indėlių galimybė 61 325 2 774
2.3 Terminuotieji indėliai 60 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 17 −8
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 392 766
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 124 824 24 796
5.1 Valdžiai 116 916 25 003
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 908 −208
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 42 181 −603
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 906 −3
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 633 957
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 633 957
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 711 0
10 Kiti įsipareigojimai 159 835 24
11 Perkainojimo sąskaitos 328 818 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 190 −1
Visi įsipareigojimai 1 993 612 6 623

Kontaktai žiniasklaidai