Menu

situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 9 iulie 2010

13 iulie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 9 iulie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,3 miliarde EUR, până la 191,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 470 de milioane EUR, până la 297,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 2,4 miliarde EUR, până la 818,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 14,9 miliarde EUR, până la 100,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 46,6 miliarde EUR, până la 370,5 miliarde EUR. Miercuri, 7 iulie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 162,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 229,1 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de reglaj fin destinată furnizării de lichiditate în valoare de 111,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă. Tot miercuri, 7 iulie 2010, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 31,9 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 59 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,5 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 205,5 miliarde EUR (faţă de 231,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au mărit cu 832 de milioane EUR, până la 120,9 miliarde EUR, datorită decontării cumpărărilor de 796,5 milioane EUR în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi de 35,5 milioane EUR în cadrul programului de cumpărare de obligaţiuni garantate în euro.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 33,6 miliarde EUR, până la 126,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 352 092 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 234 242 1 603
2.1 Creanţe asupra FMI 74 040 −38
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 160 202 1 641
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 30 780 −564
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 545 662
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 545 662
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 635 009 −45 567
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 229 070 66 158
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 405 927 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 −111 237
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 −482
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 10 −5
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 43 009 −762
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 418 037 1 302
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 120 894 832
7.2 Alte titluri 297 143 470
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 037 −48
9 Alte active 238 995 −1 690
Total active 2 004 747 −45 063
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 818 831 2 361
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 391 437 −32 595
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 126 783 −33 597
2.2 Facilitatea de depozit 205 544 −26 173
2.3 Depozite pe termen fix 59 000 27 134
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 109 40
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 645 −173
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 108 907 −14 934
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 100 829 −14 872
5.2 Alte angajamente 8 078 −62
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 42 190 307
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 915 −11
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 281 800
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 281 800
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 711 0
10 Alte pasive 161 822 −818
11 Conturi de reevaluare 328 818 0
12 Capital şi rezerve 78 191 0
Total pasive 2 004 747 −45 063

Contacte media