Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 9. juuli 2010

13. juuli 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

9. juulil 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 191,1 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 470 miljoni euro võrra 297,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,4 miljardi euro võrra 818,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 14,9 miljardi euro võrra 100,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 46,6 miljardi euro võrra 370,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 7. juulil 2010 möödus 162,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 229,1 miljardit eurot. Samal päeval möödus 111,2 miljardi euro suuruse likviidsust lisava peenhäälestusoperatsiooni tähtaeg. Samal kuupäeval möödus ka 31,9 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 59 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,5 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 205,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 231,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 832 miljoni euro võrra 120,9 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames 796,5 miljoni euro ulatuses ning eurodes nomineeritud tagatud võlakirjade ostuprogrammi raames 35,5 miljoni euro ulatuses.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 33,6 miljardi euro võrra 126,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 352 092 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 234 242 1 603
2.1 Nõuded RVFle 74 040 −38
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 160 202 1 641
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 30 780 −564
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 545 662
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 545 662
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 635 009 −45 567
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 229 070 66 158
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 405 927 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 −111 237
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 −482
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 10 −5
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 43 009 −762
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 418 037 1 302
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 120 894 832
7.2 Muud väärtpaberid 297 143 470
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 037 −48
9 Muud varad 238 995 −1 690
Varad kokku 2 004 747 −45 063
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 818 831 2 361
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 391 437 −32 595
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 126 783 −33 597
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 205 544 −26 173
2.3 Tähtajalised hoiused 59 000 27 134
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 109 40
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 645 −173
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 108 907 −14 934
5.1 Valitsussektor 100 829 −14 872
5.2 Muud kohustused 8 078 −62
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 42 190 307
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 915 −11
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 281 800
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 281 800
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 56 711 0
10 Muud kohustused 161 822 −818
11 Ümberhindluskontod 328 818 0
12 Kapital ja reservid 78 191 0
Kohustused kokku 2 004 747 −45 063

Kontaktandmed