Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 9.7.2010

13.7.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 9.7.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 191,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 470 miljoonalla eurolla 297,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,4 miljardilla eurolla 818,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 14,9 miljardilla eurolla 100,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 46,6 miljardilla eurolla 370,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 7.7.2010 erääntyi 162,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 229,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi likviditettiä lisäävä 111,2 miljardin euron hienosäätöoperaatio. Keskiviikkona 7.7.2010 erääntyi myös 31,9 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 59 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,5 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 205,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 231,7 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 832 miljoonalla eurolla 120,9 miljardiin euroon, kun velkapaperiohjelmassa suoritettiin ostoja 796,5 miljoonan euron ja euromääräisten katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa 35,5 miljoonan euron edestä.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 33,6 miljardilla eurolla 126,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 352 092 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 234 242 1 603
2.1 Saamiset IMF:ltä 74 040 −38
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 160 202 1 641
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 780 −564
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 545 662
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 545 662
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 635 009 −45 567
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 229 070 66 158
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 405 927 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 −111 237
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 −482
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 10 −5
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 43 009 −762
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 418 037 1 302
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 120 894 832
7.2 Muut arvopaperit 297 143 470
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 037 −48
9 Muut saamiset 238 995 −1 690
Vastaavaa yhteensä 2 004 747 −45 063
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 818 831 2 361
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 391 437 −32 595
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 126 783 −33 597
2.2 Talletusmahdollisuus 205 544 −26 173
2.3 Määräaikaistalletukset 59 000 27 134
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 109 40
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 645 −173
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 108 907 −14 934
5.1 Julkisyhteisöt 100 829 −14 872
5.2 Muut 8 078 −62
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 42 190 307
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 915 −11
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 281 800
8.1 Talletukset ja muut velat 16 281 800
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 711 0
10 Muut velat 161 822 −818
11 Arvonmuutostilit 328 818 0
12 Pääoma ja rahastot 78 191 0
Vastattavaa yhteensä 2 004 747 −45 063