Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. július 9.

2010. július 13.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. július 9-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval nőtt, 191,1 milliárd euróra.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 470 millió euróval 297,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,4 milliárd euróval nőtt, 818,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14,9 milliárd euróval csökkent, 100,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 46,6 milliárd euróval csökkent, 370,5 milliárd euróra. 2010. július 7-én, szerdán lejárt egy 162,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 229,1 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon egy 111,2 milliárd euro értékű likviditásbővítő finomhangoló művelet futamideje is lejárt. Szintén ugyanezen a napon 31,9 milliárd euro értékben betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 59 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az előző heti 0,5 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 205,5 milliárd euro volt (szemben az előző heti 231,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 832 millió euróval 120,9 milliárd euróra emelkedett, aminek hátterében az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt 796,5 millió eurós vétel, valamint az euróban denominált fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott 35,5 millió eurós kötvényvásárlás állt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 33,6 milliárd euróval 126,8 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 352 092 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 234 242 1 603
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 040 −38
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 160 202 1 641
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 30 780 −564
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 545 662
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 545 662
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 635 009 −45 567
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 229 070 66 158
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 405 927 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 −111 237
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 −482
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 10 −5
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 43 009 −762
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 418 037 1 302
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 120 894 832
7.2 Egyéb értékpapírok 297 143 470
8 Euróban denominált államadósság 35 037 −48
9 Egyéb eszközök 238 995 −1 690
Eszközök összesen 2 004 747 −45 063
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 818 831 2 361
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 391 437 −32 595
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 126 783 −33 597
2.2 Betéti rendelkezésre állás 205 544 −26 173
2.3 Lekötött betétek 59 000 27 134
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 109 40
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 645 −173
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 108 907 −14 934
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 100 829 −14 872
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 078 −62
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 42 190 307
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 915 −11
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 281 800
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 281 800
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 711 0
10 Egyéb kötelezettségek 161 822 −818
11 Átértékelési számlák 328 818 0
12 Saját tőke 78 191 0
Források összesen 2 004 747 −45 063

Médiakapcsolatok