Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. liepos 9 d.

2010 m. liepos 13 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. liepos 9 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 191,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 470 mln. eurų – iki 297,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 818,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14,9 mlrd. eurų – iki 100,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 46,6 mlrd. eurų – iki 370,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. liepos 7 d., baigėsi 162,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 229,1 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 111,2 mlrd. eurų vertės likvidumo didinimo koreguojamosios operacijos terminas. Taip pat trečiadienį, 2010 m. liepos 7 d., baigėsi 31,9 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 59 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 205,5 mlrd. eurų (palyginti su 231,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 832 mln. eurų iki 120,9 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų 796,5 mln. eurų sumai pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir 35,5 mln. eurų sumai pagal padengtų obligacijų eurais pirkimo programą.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 33,6 mlrd. eurų – iki 126,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 352 092 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 234 242 1 603
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 040 −38
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 160 202 1 641
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 780 −564
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 545 662
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 545 662
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 635 009 −45 567
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 229 070 66 158
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 405 927 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 −111 237
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 −482
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 10 −5
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 43 009 −762
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 418 037 1 302
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 120 894 832
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 297 143 470
8 Valdžios skola eurais 35 037 −48
9 Kitas turtas 238 995 −1 690
Visas turtas 2 004 747 −45 063
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 818 831 2 361
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 391 437 −32 595
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 126 783 −33 597
2.2 Indėlių galimybė 205 544 −26 173
2.3 Terminuotieji indėliai 59 000 27 134
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 109 40
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 645 −173
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 108 907 −14 934
5.1 Valdžiai 100 829 −14 872
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 078 −62
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 42 190 307
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 915 −11
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 281 800
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 281 800
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 711 0
10 Kiti įsipareigojimai 161 822 −818
11 Perkainojimo sąskaitos 328 818 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 191 0
Visi įsipareigojimai 2 004 747 −45 063

Kontaktai žiniasklaidai