Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 30 aprilie 2010

4 mai 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 30 aprilie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 170,3 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 0,9 miliarde EUR, până la 304,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 5,3 miliarde EUR, până la 798,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 24,9 miliarde EUR, până la 104,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 26,6 miliarde EUR, până la 492 de miliarde EUR. Miercuri, 28 aprilie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 70,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 75,6 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 29 aprilie 2010, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 3,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 4,8 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,8 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 251,6 miliarde EUR (faţă de 217,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

În săptămâna încheiată la 30 aprilie 2010, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 1,7 miliarde EUR, până la 50,2 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 6,6 miliarde EUR, până la 197,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 286 699 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 211 695 2 419
2.1 Creanţe asupra FMI 66 517 −91
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 145 178 2 510
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 27 216 −825
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 503 166
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 503 166
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 743 631 7 694
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 75 597 5 369
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 667 245 1 575
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 754 752
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 36 −2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 32 748 13
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 354 744 2 617
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 50 243 1 697
7.2 Alte titluri 304 501 920
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 576 −544
9 Alte active 247 007 2 017
Total active 1 956 819 13 560
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 798 145 5 299
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 449 106 27 632
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 197 496 −6 615
2.2 Facilitatea de depozit 251 609 34 247
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 489 −186
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 113 086 −24 718
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 104 944 −24 935
5.2 Alte angajamente 8 142 217
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 120 3 923
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 077 71
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 14 466 1 478
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 14 466 1 478
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 033 0
10 Alte pasive 161 435 59
11 Conturi de reevaluare 249 205 0
12 Capital şi rezerve 76 657 1
Total pasive 1 956 819 13 560

Contacte media