Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. április 30.

2010. május 4.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. április 30-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 170,3 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,9 milliárd euróval 304,5 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,3 milliárd euróval nőtt, 798,1 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 24,9 milliárd euróval csökkent, 104,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 26,6 milliárd euróval csökkent, 492 milliárd euróra. 2010. április 28-án, szerdán lejárt egy 70,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 75,6 milliárd euro értékben. 2010. április 29-én, csütörtökön lejárt egy 3,3 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 4,8 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,8 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 étel) 251,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 217,4 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2010. április 30-ával végződő héten 1,7 milliárd euróval, 50,2 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 6,6 milliárd euróval 197,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 286 699 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 211 695 2 419
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 66 517 −91
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 145 178 2 510
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 27 216 −825
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 503 166
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 503 166
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 743 631 7 694
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 75 597 5 369
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 667 245 1 575
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 754 752
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 36 −2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 32 748 13
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 354 744 2 617
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 50 243 1 697
7.2 Egyéb értékpapírok 304 501 920
8 Euróban denominált államadósság 35 576 −544
9 Egyéb eszközök 247 007 2 017
Eszközök összesen 1 956 819 13 560
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 798 145 5 299
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 449 106 27 632
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 197 496 −6 615
2.2 Betéti rendelkezésre állás 251 609 34 247
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 489 −186
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 113 086 −24 718
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 104 944 −24 935
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 142 217
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 120 3 923
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 077 71
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 14 466 1 478
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 14 466 1 478
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 033 0
10 Egyéb kötelezettségek 161 435 59
11 Átértékelési számlák 249 205 0
12 Saját tőke 76 657 1
Források összesen 1 956 819 13 560

Médiakapcsolatok