Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 30. aprill 2010

4. mai 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

30. aprillil 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis praktiliselt muutumatuna 170,3 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,9 miljardi euro võrra 304,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 5,3 miljardi euro võrra 798,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 24,9 miljardi euro võrra 104,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 26,6 miljardi euro võrra 492 miljardi euroni. Kolmapäeval, 28. aprillil 2010 möödus 70,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 75,6 miljardit eurot. Neljapäeval, 29. aprillil 2010 möödus 3,3 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 4,8 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,8 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 251,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 217,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

30. aprillil 2010 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,7 miljardi euro võrra 50,2 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 6,6 miljardi euro võrra 197,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 286 699 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 211 695 2 419
2.1 Nõuded RVFle 66 517 −91
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 145 178 2 510
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 27 216 −825
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 503 166
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 503 166
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 743 631 7 694
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 75 597 5 369
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 667 245 1 575
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 754 752
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 36 −2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 32 748 13
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 354 744 2 617
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 50 243 1 697
7.2 Muud väärtpaberid 304 501 920
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 576 −544
9 Muud varad 247 007 2 017
Varad kokku 1 956 819 13 560
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 798 145 5 299
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 449 106 27 632
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 197 496 −6 615
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 251 609 34 247
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 489 −186
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 113 086 −24 718
5.1 Valitsussektor 104 944 −24 935
5.2 Muud kohustused 8 142 217
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 120 3 923
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 077 71
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 14 466 1 478
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 14 466 1 478
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 033 0
10 Muud kohustused 161 435 59
11 Ümberhindluskontod 249 205 0
12 Kapital ja reservid 76 657 1
Kohustused kokku 1 956 819 13 560

Kontaktandmed