Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 30.4.2010

4.5.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 30.4.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 170,3 miljardina eurona.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 304,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 5,3 miljardilla eurolla 798,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 24,9 miljardilla eurolla 104,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 26,6 miljardilla eurolla 492 miljardiin euroon. Keskiviikkona 28.4.2010 erääntyi 70,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 75,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 29.4.2010 erääntyi 3,3 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 4,8 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 251,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 217,4 miljardia euroa).

Perjantaina 30.4.2010 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,7 miljardilla eurolla 50,2 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 6,6 miljardilla eurolla 197,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 286 699 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 211 695 2 419
2.1 Saamiset IMF:ltä 66 517 −91
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 145 178 2 510
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 27 216 −825
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 503 166
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 503 166
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 743 631 7 694
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 75 597 5 369
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 667 245 1 575
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 754 752
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 36 −2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 32 748 13
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 354 744 2 617
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 50 243 1 697
7.2 Muut arvopaperit 304 501 920
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 576 −544
9 Muut saamiset 247 007 2 017
Vastaavaa yhteensä 1 956 819 13 560
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 798 145 5 299
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 449 106 27 632
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 197 496 −6 615
2.2 Talletusmahdollisuus 251 609 34 247
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 489 −186
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 113 086 −24 718
5.1 Julkisyhteisöt 104 944 −24 935
5.2 Muut 8 142 217
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 120 3 923
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 077 71
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 14 466 1 478
8.1 Talletukset ja muut velat 14 466 1 478
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 033 0
10 Muut velat 161 435 59
11 Arvonmuutostilit 249 205 0
12 Pääoma ja rahastot 76 657 1
Vastattavaa yhteensä 1 956 819 13 560

Yhteyshenkilöt