Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. balandžio 30 d.

2010 m. gegužės 4 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. balandžio 30 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir buvo 170,3 mlrd. eurų.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 304,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,3 mlrd. eurų – iki 798,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 24,9 mlrd. eurų – iki 104,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 26,6 mlrd. eurų – iki 492 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. balandžio 28 d., baigėsi 70,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 75,6 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2010 m. balandžio 29 d., baigėsi 3,3 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 4,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,8 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 251,6 mlrd. eurų (palyginti su 217,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) 2010 m. balandžio 30 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 50,2 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,6 mlrd. eurų – iki 197,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 286 699 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 211 695 2 419
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 66 517 −91
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 145 178 2 510
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 27 216 −825
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 503 166
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 503 166
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 743 631 7 694
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 75 597 5 369
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 667 245 1 575
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 754 752
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 36 −2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 748 13
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 354 744 2 617
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 50 243 1 697
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 304 501 920
8 Valdžios skola eurais 35 576 −544
9 Kitas turtas 247 007 2 017
Visas turtas 1 956 819 13 560
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 798 145 5 299
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 449 106 27 632
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 197 496 −6 615
2.2 Indėlių galimybė 251 609 34 247
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 489 −186
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 113 086 −24 718
5.1 Valdžiai 104 944 −24 935
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 142 217
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 120 3 923
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 077 71
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 466 1 478
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 14 466 1 478
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 033 0
10 Kiti įsipareigojimai 161 435 59
11 Perkainojimo sąskaitos 249 205 0
12 Kapitalas ir rezervai 76 657 1
Visi įsipareigojimai 1 956 819 13 560
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai