Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 9 aprilie 2010

13 aprilie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 9 aprilie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,1 miliarde EUR, până la 170,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 1,6 miliarde EUR, până la 302,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 4,2 miliarde EUR, până la 797,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 5,8 miliarde EUR, până la 112,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 15,8 miliarde EUR, până la 481,6 miliarde EUR. Miercuri, 7 aprilie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 78,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 71,5 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 8 aprilie 2010, o operaţiune de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la şase luni, în valoare de 2,4 miliarde EUR, a ajuns la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 249,3 miliarde EUR (faţă de 242,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

În săptămâna încheiată la 9 aprilie 2010, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au mărit cu 1,7 miliarde EUR, până la 46,1 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 1,2 miliarde EUR, până la 177,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 286 699 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 209 389 −1 165
2.1 Creanţe asupra FMI 66 652 155
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 142 737 −1 321
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 501 −760
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 150 −402
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 150 −402
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 730 854 −9 171
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 71 535 −6 731
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 659 283 −2 367
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 −68
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 35 −4
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 29 025 2 283
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 348 494 3 291
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 46 107 1 678
7.2 Alte titluri 302 387 1 613
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 122 0
9 Alte active 250 421 29
Total active 1 936 654 −5 895
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 797 516 −4 196
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 427 223 5 386
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 177 926 −1 245
2.2 Facilitatea de depozit 249 291 6 631
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 7 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 578 −91
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 120 445 −5 888
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 112 354 −5 797
5.2 Alte angajamente 8 091 −91
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 36 480 −717
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 932 −449
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 986 −1 560
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 986 −1 560
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 033 0
10 Alte pasive 161 598 1 404
11 Conturi de reevaluare 249 205 0
12 Capital şi rezerve 76 655 215
Total pasive 1 936 654 −5 895