Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. április 9.

2010. április 13.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. április 9-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval nőtt, 170,9 milliárd euróra.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,6 milliárd euróval 302,4 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,2 milliárd euróval 797,5 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,8 milliárd euróval 112,4 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 15,8 milliárd euróval csökkent, 481,6 milliárd euróra. 2010. április 7-én, szerdán lejárt egy 78,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 71,5 milliárd euro értékben. 2010. április 8-án csütörtökön lejárt egy 2,4 milliárd euro értékű hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet hathónapos futamideje.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 249,3 milliárd euro volt (szemben az előző heti 242,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2010. április 9-ével végződő héten 1,7 milliárd euróval, 46,1 milliárd euróra emelkedett.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 1,2 milliárd euróval 177,9 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 286 699 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 209 389 −1 165
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 66 652 155
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 737 −1 321
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 501 −760
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 150 −402
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 150 −402
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 730 854 −9 171
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 71 535 −6 731
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 659 283 −2 367
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 −68
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 35 −4
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 29 025 2 283
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 348 494 3 291
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 46 107 1 678
7.2 Egyéb értékpapírok 302 387 1 613
8 Euróban denominált államadósság 36 122 0
9 Egyéb eszközök 250 421 29
Eszközök összesen 1 936 654 −5 895
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 797 516 −4 196
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 427 223 5 386
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 177 926 −1 245
2.2 Betéti rendelkezésre állás 249 291 6 631
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 7 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 578 −91
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 120 445 −5 888
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 112 354 −5 797
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 091 −91
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 36 480 −717
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 932 −449
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 986 −1 560
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 986 −1 560
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 033 0
10 Egyéb kötelezettségek 161 598 1 404
11 Átértékelési számlák 249 205 0
12 Saját tőke 76 655 215
Források összesen 1 936 654 −5 895