Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 9. aprill 2010

13. aprill 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

9. aprillil 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 170,9 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,6 miljardi euro võrra 302,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 4,2 miljardi euro võrra 797,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 5,8 miljardi euro võrra 112,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 15,8 miljardi euro võrra 481,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 7. aprillil 2010 möödus 78,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 71,5 miljardit eurot. Neljapäeval, 8. aprillil 2010 möödus 2,4 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kuuekuune tähtaeg.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 249,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 242,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

9. aprillil 2010 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,7 miljardi euro võrra 46,1 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,2 miljardi euro võrra 177,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 286 699 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 209 389 −1 165
2.1 Nõuded RVFle 66 652 155
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 737 −1 321
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 28 501 −760
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 150 −402
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 150 −402
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 730 854 −9 171
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 71 535 −6 731
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 659 283 −2 367
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 −68
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 35 −4
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 29 025 2 283
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 348 494 3 291
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 46 107 1 678
7.2 Muud väärtpaberid 302 387 1 613
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 122 0
9 Muud varad 250 421 29
Varad kokku 1 936 654 −5 895
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 797 516 −4 196
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 427 223 5 386
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 177 926 −1 245
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 249 291 6 631
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 7 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 578 −91
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 120 445 −5 888
5.1 Valitsussektor 112 354 −5 797
5.2 Muud kohustused 8 091 −91
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 36 480 −717
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 932 −449
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 986 −1 560
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 986 −1 560
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 033 0
10 Muud kohustused 161 598 1 404
11 Ümberhindluskontod 249 205 0
12 Kapital ja reservid 76 655 215
Kohustused kokku 1 936 654 −5 895