Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. balandžio 9 d.

2010 m. balandžio 13 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. balandžio 9 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 170,9 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 302,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,2 mlrd. eurų – iki 797,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,8 mlrd. eurų – iki 112,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15,8 mlrd. eurų – iki 481,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. balandžio 7 d., baigėsi 78,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 71,5 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2010 m. balandžio 8 d., baigėsi 2,4 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (6 mėn.) refinansavimo operacijos terminas.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 249,3 mlrd. eurų (palyginti su 242,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2010 m. balandžio 9 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 46,1 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 177,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 286 699 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 209 389 −1 165
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 66 652 155
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 737 −1 321
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 501 −760
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 150 −402
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 150 −402
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 730 854 −9 171
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 71 535 −6 731
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 659 283 −2 367
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 −68
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 35 −4
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 29 025 2 283
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 348 494 3 291
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 46 107 1 678
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 302 387 1 613
8 Valdžios skola eurais 36 122 0
9 Kitas turtas 250 421 29
Visas turtas 1 936 654 −5 895
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 797 516 −4 196
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 427 223 5 386
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 177 926 −1 245
2.2 Indėlių galimybė 249 291 6 631
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 7 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 578 −91
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 120 445 −5 888
5.1 Valdžiai 112 354 −5 797
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 091 −91
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 36 480 −717
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 932 −449
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 986 −1 560
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 986 −1 560
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 033 0
10 Kiti įsipareigojimai 161 598 1 404
11 Perkainojimo sąskaitos 249 205 0
12 Kapitalas ir rezervai 76 655 215
Visi įsipareigojimai 1 936 654 −5 895