Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 9. dubnu 2010

13. dubna 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 9. dubna 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,1 mld. EUR na 170,9 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,6 mld. EUR na 302,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 4,2 mld. EUR na 797,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 5,8 mld. EUR na 112,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 15,8 mld. EUR na 481,6 mld. EUR. Ve středu 7. dubna 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 78,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 71,5 mld. EUR. Ve čtvrtek 8. dubna 2010 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 2,4 mld. EUR se splatností šest měsíců.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,1 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 249,3 mld. EUR (oproti 242,7 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 9. dubna 2010 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,7 mld. EUR na 46,1 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,2 mld. EUR na 177,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 286 699 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 209 389 −1 165
2.1 Pohledávky za MMF 66 652 155
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 737 −1 321
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 501 −760
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 150 −402
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 150 −402
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 730 854 −9 171
5.1 Hlavní refinanční operace 71 535 −6 731
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 659 283 −2 367
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 −68
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 35 −4
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 29 025 2 283
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 348 494 3 291
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 46 107 1 678
7.2 Ostatní cenné papíry 302 387 1 613
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 122 0
9 Ostatní aktiva 250 421 29
Aktiva celkem 1 936 654 −5 895
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 797 516 −4 196
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 427 223 5 386
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 177 926 −1 245
2.2 Vkladová facilita 249 291 6 631
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 7 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 578 −91
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 120 445 −5 888
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 112 354 −5 797
5.2 Ostatní závazky 8 091 −91
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 36 480 −717
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 932 −449
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 986 −1 560
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 986 −1 560
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 033 0
10 Ostatní pasiva 161 598 1 404
11 Účty přecenění 249 205 0
12 Kapitál a rezervní fondy 76 655 215
Pasiva celkem 1 936 654 −5 895