Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 9.4.2010

13.4.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 9.4.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 170,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,6 miljardilla eurolla 302,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 4,2 miljardilla eurolla 797,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 5,8 miljardilla eurolla 112,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 15,8 miljardilla eurolla 481,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 7.4.2010 erääntyi 78,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 71,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 8.4.2010 erääntyi 2,4 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kuusi kuukautta.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 249,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 242,7 miljardia euroa).

Perjantaina 9.4.2010 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,7 miljardilla eurolla 46,1 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 1,2 miljardilla eurolla 177,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 286 699 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 209 389 −1 165
2.1 Saamiset IMF:ltä 66 652 155
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 737 −1 321
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 501 −760
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 150 −402
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 150 −402
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 730 854 −9 171
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 71 535 −6 731
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 659 283 −2 367
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 −68
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 35 −4
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 29 025 2 283
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 348 494 3 291
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 46 107 1 678
7.2 Muut arvopaperit 302 387 1 613
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 122 0
9 Muut saamiset 250 421 29
Vastaavaa yhteensä 1 936 654 −5 895
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 797 516 −4 196
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 427 223 5 386
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 177 926 −1 245
2.2 Talletusmahdollisuus 249 291 6 631
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 7 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 578 −91
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 120 445 −5 888
5.1 Julkisyhteisöt 112 354 −5 797
5.2 Muut 8 091 −91
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 36 480 −717
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 932 −449
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 986 −1 560
8.1 Talletukset ja muut velat 12 986 −1 560
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 033 0
10 Muut velat 161 598 1 404
11 Arvonmuutostilit 249 205 0
12 Pääoma ja rahastot 76 655 215
Vastattavaa yhteensä 1 936 654 −5 895
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle