Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 26 martie 2010

30 martie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 26 martie 2010, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de monede de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,2 miliarde EUR, până la 161,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au mărit cu 1,6 miliarde EUR, până la 299,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 3,6 miliarde EUR, până la 791,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 6,7 miliarde EUR, până la 120,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 16,8 miliarde EUR, până la 511,5 miliarde EUR. Miercuri, 24 martie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 79 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 81 de miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 213,9 miliarde EUR (faţă de 195,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

În săptămâna încheiată la 26 martie 2010, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au sporit cu 1,1 miliarde EUR, până la 43,5 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 23,2 miliarde EUR, până la 199,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 266 919 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 198 591 566
2.1 Creanţe asupra FMI 64 350 115
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 134 241 451
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 461 86
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 658 −468
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 658 −468
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 725 409 1 982
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 81 062 2 030
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 644 314 1
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 −52
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 33 4
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 27 156 1 726
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 342 936 2 678
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 43 548 1 106
7.2 Alte titluri 299 388 1 572
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 147 10
9 Alte active 253 620 −1 396
Total active 1 894 898 5 185
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 791 340 3 615
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 413 837 −4 381
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 199 900 −23 180
2.2 Facilitatea de depozit 213 935 18 798
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 774 185
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 128 247 6 644
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 120 213 6 722
5.2 Alte angajamente 8 034 −78
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 37 626 −234
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 632 81
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 910 351
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 910 351
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 51 249 0
10 Alte pasive 160 636 −2 468
11 Conturi de reevaluare 220 213 0
12 Capital şi rezerve 76 433 1 390
Total pasive 1 894 898 5 185

Contacte media