Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. március 26.

2010. március 30.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. március 26-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós csökkenése az eurorendszer egyik központi bankjának aranyérme-eladását tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval nőtt, 161,3 milliárd euróra.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7,2. tétel) 1,6 milliárd euróval 299,4 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,6 milliárd euróval nőtt, 791,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 6,7 milliárd euróval nőtt, 120,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 16,8 milliárd euróval csökkent, 511,5 milliárd euróra. 2010. március 24-én, szerdán lejárt egy 79 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 81 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 213,9 milliárd euro volt (szemben az előző heti 195,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2010. március 26-ával végződő héten 1,1 milliárd euróval, 43,5 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 23,2 milliárd euróval 199,9 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 266 919 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 198 591 566
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 64 350 115
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 134 241 451
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 461 86
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 658 −468
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 658 −468
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 725 409 1 982
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 81 062 2 030
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 644 314 1
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 −52
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 33 4
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 27 156 1 726
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 342 936 2 678
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 43 548 1 106
7.2 Egyéb értékpapírok 299 388 1 572
8 Euróban denominált államadósság 36 147 10
9 Egyéb eszközök 253 620 −1 396
Eszközök összesen 1 894 898 5 185
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 791 340 3 615
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 413 837 −4 381
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 199 900 −23 180
2.2 Betéti rendelkezésre állás 213 935 18 798
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 774 185
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 128 247 6 644
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 120 213 6 722
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 034 −78
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 37 626 −234
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 632 81
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 910 351
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 910 351
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 51 249 0
10 Egyéb kötelezettségek 160 636 −2 468
11 Átértékelési számlák 220 213 0
12 Saját tőke 76 433 1 390
Források összesen 1 894 898 5 185

Médiakapcsolatok