Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 26.3.2010

30.3.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 26.3.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 161,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,6 miljardilla eurolla 299,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,6 miljardilla eurolla 791,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 6,7 miljardilla eurolla 120,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 16,8 miljardilla eurolla 511,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 24.3.2010 erääntyi 79 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 81 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 213,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 195,1 miljardia euroa).

Perjantaina 26.3.2010 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 43,5 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 23,2 miljardilla eurolla 199,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 266 919 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 198 591 566
2.1 Saamiset IMF:ltä 64 350 115
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 134 241 451
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 461 86
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 658 −468
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 658 −468
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 725 409 1 982
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 81 062 2 030
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 644 314 1
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 −52
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 33 4
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 27 156 1 726
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 342 936 2 678
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 43 548 1 106
7.2 Muut arvopaperit 299 388 1 572
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 147 10
9 Muut saamiset 253 620 −1 396
Vastaavaa yhteensä 1 894 898 5 185
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 791 340 3 615
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 413 837 −4 381
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 199 900 −23 180
2.2 Talletusmahdollisuus 213 935 18 798
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 774 185
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 128 247 6 644
5.1 Julkisyhteisöt 120 213 6 722
5.2 Muut 8 034 −78
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 37 626 −234
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 632 81
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 910 351
8.1 Talletukset ja muut velat 12 910 351
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 51 249 0
10 Muut velat 160 636 −2 468
11 Arvonmuutostilit 220 213 0
12 Pääoma ja rahastot 76 433 1 390
Vastattavaa yhteensä 1 894 898 5 185

Yhteyshenkilöt