Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 26. märts 2010

30. märts 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

26. märtsil 2010 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 161,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,6 miljardi euro võrra 299,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3,6 miljardi euro võrra 791,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 6,7 miljardi euro võrra 120,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 16,8 miljardi euro võrra 511,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 24. märtsil 2010 möödus 79 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 81 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 213,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 195,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

26. märtsil 2010 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,1 miljardi euro võrra 43,5 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 23,2 miljardi euro võrra 199,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 266 919 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 198 591 566
2.1 Nõuded RVFle 64 350 115
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 134 241 451
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 28 461 86
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 658 −468
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 658 −468
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 725 409 1 982
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 81 062 2 030
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 644 314 1
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 −52
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 33 4
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 27 156 1 726
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 342 936 2 678
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 43 548 1 106
7.2 Muud väärtpaberid 299 388 1 572
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 147 10
9 Muud varad 253 620 −1 396
Varad kokku 1 894 898 5 185
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 791 340 3 615
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 413 837 −4 381
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 199 900 −23 180
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 213 935 18 798
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 774 185
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 128 247 6 644
5.1 Valitsussektor 120 213 6 722
5.2 Muud kohustused 8 034 −78
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 37 626 −234
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 632 81
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 910 351
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 910 351
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 51 249 0
10 Muud kohustused 160 636 −2 468
11 Ümberhindluskontod 220 213 0
12 Kapital ja reservid 76 433 1 390
Kohustused kokku 1 894 898 5 185

Kontaktandmed