Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 26 februarie 2010

2 martie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 26 februarie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 1,3 miliarde EUR, până la 160,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 0,6 miliarde EUR, până la 297,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 1,5 miliarde EUR, până la 784,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 2,7 miliarde EUR, până la 126,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 8,0 miliarde EUR, până la 524,2 miliarde EUR. Miercuri, 24 februarie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 82,0 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 81,4 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 25 februarie 2010, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 2,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 10,2 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 202,7 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 187,0 miliarde EUR).

În săptămâna încheiată la 26 februarie 2010, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 1,4 miliarde EUR, până la 38,7 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 8,0 miliarde EUR, până la 199,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 266 919 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 197 574 1 875
2.1 Creanţe asupra FMI 64 410 1 363
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 133 164 511
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 265 −583
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 379 −1 893
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 379 −1 893
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 726 910 7 740
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 82 023 −514
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 644 680 8 137
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 178 116
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 29 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 26 724 −877
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 335 796 1 944
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 38 744 1 352
7.2 Alte titluri 297 052 591
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 121 0
9 Alte active 255 328 −59
Total active 1 889 017 8 146
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 784 287 1 486
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 402 497 7 721
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 199 828 −7 970
2.2 Facilitatea de depozit 202 669 15 694
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 −4
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 570 143
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 134 298 2 772
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 126 177 2 722
5.2 Alte angajamente 8 121 50
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 504 542
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 861 −954
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 055 909
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 055 909
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 51 249 0
10 Alte pasive 166 519 −4 960
11 Conturi de reevaluare 220 213 0
12 Capital şi rezerve 74 965 488
Total pasive 1 889 017 8 146

Contacte media