Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 26.2.2010

2.3.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 26.2.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 160,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 297,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,5 miljardilla eurolla 784,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 2,7 miljardilla eurolla 126,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 8,0 miljardilla eurolla 524,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 24.2.2010 erääntyi 82,0 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 81,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 25.2.2010 erääntyi 2,1 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 10,2 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 202,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 187,0 miljardia euroa).

Perjantaina 26.2.2010 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,4 miljardilla eurolla 38,7 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 8,0 miljardilla eurolla 199,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 266 919 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 197 574 1 875
2.1 Saamiset IMF:ltä 64 410 1 363
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 164 511
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 265 −583
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 379 −1 893
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 379 −1 893
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 726 910 7 740
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 82 023 −514
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 644 680 8 137
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 178 116
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 29 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 26 724 −877
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 335 796 1 944
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 38 744 1 352
7.2 Muut arvopaperit 297 052 591
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 121 0
9 Muut saamiset 255 328 −59
Vastaavaa yhteensä 1 889 017 8 146
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 784 287 1 486
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 402 497 7 721
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 199 828 −7 970
2.2 Talletusmahdollisuus 202 669 15 694
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 570 143
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 134 298 2 772
5.1 Julkisyhteisöt 126 177 2 722
5.2 Muut 8 121 50
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 504 542
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 861 −954
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 055 909
8.1 Talletukset ja muut velat 12 055 909
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 51 249 0
10 Muut velat 166 519 −4 960
11 Arvonmuutostilit 220 213 0
12 Pääoma ja rahastot 74 965 488
Vastattavaa yhteensä 1 889 017 8 146

Yhteyshenkilöt