Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. február 26.

2010. március 2.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. február 26-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1,3 milliárd euróval nőtt, 160,7 milliárd euróra.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,6 milliárd euróval 297,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,5 milliárd euróval nőtt, 784,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,7 milliárd euróval 126,2  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 8,0 milliárd euróval csökkent, 524,2 milliárd euróra. 2010. február 24-én, szerdán lejárt egy 82,0 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 81,4 milliárd euro értékben. 2010. február 25-én, csütörtökön lejárt egy 2,1 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 10,2 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 202,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 187,0 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2010. február 26-ával végződő héten 1,4 milliárd euróval, 38,7 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 8,0 milliárd euróval 199,8 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 266 919 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 197 574 1 875
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 64 410 1 363
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 133 164 511
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 265 −583
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 379 −1 893
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 379 −1 893
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 726 910 7 740
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 82 023 −514
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 644 680 8 137
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 178 116
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 29 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 26 724 −877
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 335 796 1 944
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 38 744 1 352
7.2 Egyéb értékpapírok 297 052 591
8 Euróban denominált államadósság 36 121 0
9 Egyéb eszközök 255 328 −59
Eszközök összesen 1 889 017 8 146
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 784 287 1 486
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 402 497 7 721
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 199 828 −7 970
2.2 Betéti rendelkezésre állás 202 669 15 694
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −4
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 570 143
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 134 298 2 772
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 126 177 2 722
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 121 50
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 504 542
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 861 −954
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 055 909
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 055 909
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 51 249 0
10 Egyéb kötelezettségek 166 519 −4 960
11 Átértékelési számlák 220 213 0
12 Saját tőke 74 965 488
Források összesen 1 889 017 8 146

Médiakapcsolatok