Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 26. veebruar 2010

2. märts 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

26. veebruaril 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1,3 miljardi euro võrra 160,7 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,6 miljardi euro võrra 297,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,5 miljardi euro võrra 784,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 2,7 miljardi euro võrra 126,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 8,0 miljardi euro võrra 524,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 24. veebruaril 2010 möödus 82,0 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 81,4 miljardit eurot. Neljapäeval, 25. veebruaril 2010 möödus 2,1 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 10,2 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 202,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 187,0 miljardi euroga eelmisel nädalal).

26. veebruaril 2010 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,4 miljardi euro võrra 38,7 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 8,0 miljardi euro võrra 199,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 266 919 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 197 574 1 875
2.1 Nõuded RVFle 64 410 1 363
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 164 511
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 28 265 −583
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 379 −1 893
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 379 −1 893
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 726 910 7 740
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 82 023 −514
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 644 680 8 137
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 178 116
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 29 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 26 724 −877
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 335 796 1 944
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 38 744 1 352
7.2 Muud väärtpaberid 297 052 591
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 121 0
9 Muud varad 255 328 −59
Varad kokku 1 889 017 8 146
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 784 287 1 486
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 402 497 7 721
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 199 828 −7 970
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 202 669 15 694
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 570 143
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 134 298 2 772
5.1 Valitsussektor 126 177 2 722
5.2 Muud kohustused 8 121 50
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 504 542
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 861 −954
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 055 909
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 055 909
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 51 249 0
10 Muud kohustused 166 519 −4 960
11 Ümberhindluskontod 220 213 0
12 Kapital ja reservid 74 965 488
Kohustused kokku 1 889 017 8 146

Kontaktandmed