Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. vasario 26 d.

2010 m. kovo 2 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. vasario 26 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 160,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 297,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 784,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 126,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,0 mlrd. eurų – iki 524,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. vasario 24 d., baigėsi 82,0 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 81,4 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2010 m. vasario 25 d., baigėsi 2,1 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 10,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 202,7 mlrd. eurų (palyginti su 187,0 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2010 m. vasario 26 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 38,7 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,0 mlrd. eurų – iki 199,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 266 919 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 197 574 1 875
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 64 410 1 363
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 164 511
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 265 −583
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 379 −1 893
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 379 −1 893
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 726 910 7 740
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 82 023 −514
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 644 680 8 137
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 178 116
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 29 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 26 724 −877
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 335 796 1 944
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 38 744 1 352
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 297 052 591
8 Valdžios skola eurais 36 121 0
9 Kitas turtas 255 328 −59
Visas turtas 1 889 017 8 146
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 784 287 1 486
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 402 497 7 721
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 199 828 −7 970
2.2 Indėlių galimybė 202 669 15 694
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 570 143
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 134 298 2 772
5.1 Valdžiai 126 177 2 722
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 121 50
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 504 542
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 861 −954
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 055 909
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 055 909
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 51 249 0
10 Kiti įsipareigojimai 166 519 −4 960
11 Perkainojimo sąskaitos 220 213 0
12 Kapitalas ir rezervai 74 965 488
Visi įsipareigojimai 1 889 017 8 146

Kontaktai žiniasklaidai