Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 5 februarie 2010

9 februarie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 5 februarie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,3 miliarde EUR, până la 159 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă
3 februarie 2010 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 817,7 milioane CHF

Conform anunţului din 18 ianuarie 2010, operaţiunile de furnizare de lichiditate în franci elveţieni nu mai sunt derulate ulterior datei de 31 ianuarie 2010.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 0,2 miliarde EUR, până la 297,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 1,7 miliarde EUR, până la 785,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 21,9 miliarde EUR, până la 113,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 71,7 miliarde EUR, până la 489,3 miliarde EUR. Miercuri, 3 februarie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 63,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 55,8 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 229,4 miliarde EUR (faţă de 165,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

În săptămâna încheiată la 5 februarie 2010, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 1,3 miliarde EUR, până la 34,8 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 50,3 miliarde EUR, până la 169,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 266 919 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 194 525 732
2.1 Creanţe asupra FMI 62 843 −5
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 131 682 737
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 29 034 760
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 761 −331
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 761 −331
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 718 663 −7 648
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 56 433 −7 610
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 662 159 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 51 −37
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 20 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 26 927 222
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 332 625 1 437
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 34 804 1 272
7.2 Alte titluri 297 821 165
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 121 −50
9 Alte active 251 925 1 723
Total active 1 874 500 −3 155
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 785 231 1 687
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 398 616 13 814
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 169 253 −50 281
2.2 Facilitatea de depozit 229 363 64 101
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 −7
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 491 49
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 121 609 −21 954
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 113 350 −21 881
5.2 Alte angajamente 8 259 −73
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 034 −211
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 902 184
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 439 1 045
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 439 1 045
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 51 249 0
10 Alte pasive 169 680 2 225
11 Conturi de reevaluare 220 213 0
12 Capital şi rezerve 74 036 8
Total pasive 1 874 500 −3 155

Contacte media