Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. február 5.

2010. február 9.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. február 5-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval 159 milliárd euróra emelkedett.

Rendkívüli ügyletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg
2010. február 3. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 817,7 millió CHF

2010. január 31. után a január 18-i bejelentésnek megfelelően már nem végeznek svájci frank alapú likviditásbővítő műveletet.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval 297,8 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,7 milliárd euróval nőtt, 785,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 21,9 milliárd euróval 113,4 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 71,7 milliárd euróval csökkent, 489,3 milliárd euróra. 2010. február 3-án, szerdán lejárt egy 63,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 55,8 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (megközelítőleg a múlt hetivel megegyező), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 229,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 165,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2010. február 5-ével végződő héten 1,3 milliárd euróval 34,8 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 50,3 milliárd euróval 169,3 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 266 919 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 194 525 732
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 62 843 −5
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 682 737
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 29 034 760
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 761 −331
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 761 −331
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 718 663 −7 648
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 56 433 −7 610
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 662 159 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 51 −37
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 20 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 26 927 222
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 332 625 1 437
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 34 804 1 272
7.2 Egyéb értékpapírok 297 821 165
8 Euróban denominált államadósság 36 121 −50
9 Egyéb eszközök 251 925 1 723
Eszközök összesen 1 874 500 −3 155
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 785 231 1 687
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 398 616 13 814
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 169 253 −50 281
2.2 Betéti rendelkezésre állás 229 363 64 101
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −7
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 491 49
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 121 609 −21 954
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 113 350 −21 881
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 259 −73
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 034 −211
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 902 184
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 439 1 045
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 439 1 045
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 51 249 0
10 Egyéb kötelezettségek 169 680 2 225
11 Átértékelési számlák 220 213 0
12 Saját tőke 74 036 8
Források összesen 1 874 500 −3 155

Médiakapcsolatok