Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 5.2.2010

9.2.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 5.2.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 159 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio
3.2.2010 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 817,7 miljoonaa Sveitsin frangia

Kuten 18.1.2010 ilmoitettiin, Sveitsin frangin määräisiä likviditeettiä lisääviä operaatioita ei enää suoriteta 31.1.2010 jälkeen.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 297,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,7 miljardilla eurolla 785,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 21,9 miljardilla eurolla 113,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 71,7 miljardilla eurolla 489,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 3.2.2010 erääntyi 63,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 55,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 229,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 165,3 miljardia euroa).

Perjantaina 5.2.2010 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 34,8 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 50,3 miljardilla eurolla 169,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 266 919 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 194 525 732
2.1 Saamiset IMF:ltä 62 843 −5
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 682 737
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 29 034 760
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 761 −331
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 761 −331
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 718 663 −7 648
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 56 433 −7 610
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 662 159 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 51 −37
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 20 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 26 927 222
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 332 625 1 437
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 34 804 1 272
7.2 Muut arvopaperit 297 821 165
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 121 −50
9 Muut saamiset 251 925 1 723
Vastaavaa yhteensä 1 874 500 −3 155
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 785 231 1 687
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 398 616 13 814
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 169 253 −50 281
2.2 Talletusmahdollisuus 229 363 64 101
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −7
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 491 49
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 121 609 −21 954
5.1 Julkisyhteisöt 113 350 −21 881
5.2 Muut 8 259 −73
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 034 −211
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 902 184
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 439 1 045
8.1 Talletukset ja muut velat 10 439 1 045
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 51 249 0
10 Muut velat 169 680 2 225
11 Arvonmuutostilit 220 213 0
12 Pääoma ja rahastot 74 036 8
Vastattavaa yhteensä 1 874 500 −3 155
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle