Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 5. veebruar 2010

9. veebruar 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

5. veebruaril 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 159 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes
3. veebruar 2010 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 817,7 miljonit Šveitsi franki

Nagu 18. jaanuaril 2010 teatati, ei teostata Šveitsi frankides likviidsust lisavaid operatsioone enam pärast 31. jaanuari 2010.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,2 miljardi euro võrra 297,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,7 miljardi euro võrra 785,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 21,9 miljardi euro võrra 113,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 71,7 miljardi euro võrra 489,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 3. veebruaril 2010 möödus 63,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 55,8 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 229,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 165,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

5. veebruaril 2010 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,3 miljardi euro võrra 34,8 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 50,3 miljardi euro võrra 169,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 266 919 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 194 525 732
2.1 Nõuded RVFle 62 843 −5
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 131 682 737
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 29 034 760
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 761 −331
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 761 −331
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 718 663 −7 648
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 56 433 −7 610
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 662 159 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 51 −37
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 20 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 26 927 222
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 332 625 1 437
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 34 804 1 272
7.2 Muud väärtpaberid 297 821 165
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 121 −50
9 Muud varad 251 925 1 723
Varad kokku 1 874 500 −3 155
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 785 231 1 687
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 398 616 13 814
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 169 253 −50 281
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 229 363 64 101
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −7
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 491 49
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 121 609 −21 954
5.1 Valitsussektor 113 350 −21 881
5.2 Muud kohustused 8 259 −73
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 034 −211
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 902 184
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 439 1 045
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 439 1 045
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 51 249 0
10 Muud kohustused 169 680 2 225
11 Ümberhindluskontod 220 213 0
12 Kapital ja reservid 74 036 8
Kohustused kokku 1 874 500 −3 155

Kontaktandmed