Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 8 ianuarie 2010

12 ianuarie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 8 ianuarie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,7 miliarde EUR, până la 162,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
6 ianuarie 2010 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 14 zile 2,7 miliarde CHF -
6 ianuarie 2010 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile - 2,9 miliarde CHF
7 ianuarie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 15 zile 5,5 miliarde USD -
7 ianuarie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 84 de zile 1 miliard USD -
7 ianuarie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile - 5,4 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 0,7 miliarde EUR, până la 300,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-au redus cu 10,1 miliarde EUR, până la 796,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 5,6 miliarde EUR, până la 114,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 90,9 miliarde EUR, până la 496,9 miliarde EUR. Miercuri, 6 ianuarie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 78,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 54 de miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 1,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 227,1 miliarde EUR (faţă de 162,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

În săptămâna încheiată la 8 ianuarie 2010, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au mărit cu 0,3 miliarde EUR, până la 29,1 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 72,8 miliarde EUR, până la 160,7 miliarde EUR.

Diverse

Trebuie menţionat faptul că unele poziţii din situaţia financiară săptămânală consolidată la nivelul Eurosistemului din data de 1 ianuarie 2010 (publicată la 6 ianuarie 2010) au fost actualizate, ca urmare a primirii unor bilanţuri revizuite de la două bănci centrale din Eurosistem, deşi modificările au fost nesemnificative.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 266 919 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 196 138 659
2.1 Creanţe asupra FMI 62 816 17
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 133 322 642
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 31 434 −717
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 190 992
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 190 992
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 724 030 −25 859
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 54 652 −24 624
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 669 303 5
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 46 −1 243
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 30 3
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 26 890 609
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 329 637 985
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 29 112 330
7.2 Alte titluri 300 526 656
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 171 10
9 Alte active 252 181 −2 009
Total active 1 879 590 −25 331
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 796 391 −10 131
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 387 831 −7 783
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 160 684 −72 807
2.2 Facilitatea de depozit 227 141 65 024
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 6 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 497 157
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 123 371 −6 362
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 114 933 −5 562
5.2 Alte angajamente 8 438 −800
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 46 338 −421
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 710 678
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 560 −56
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 560 −56
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 51 249 0
10 Alte pasive 166 468 −1 374
11 Conturi de reevaluare 220 213 0
12 Capital şi rezerve 72 962 −39
Total pasive 1 879 590 −25 331

Contacte media