Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. sausio 8 d.

2010 m. sausio 12 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. sausio 8 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 162,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. sausio 6 d. 14 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 2,7 mlrd. CHF
2010 m. sausio 6 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 2,9 mlrd. CHF
2010 m. sausio 7 d. 15 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 5,5 mlrd. USD
2010 m. sausio 7 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1 mlrd. USD
2010 m. sausio 7 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 5,4 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 300,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,1 mlrd. eurų – iki 796,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,6 mlrd. eurų – iki 114,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 90,9 mlrd. eurų – iki 496,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. sausio 6 d., baigėsi 78,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 54 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 1,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 227,1 mlrd. eurų (palyginti su 162,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2010 m. sausio 8 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 29,1 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 72,8 mlrd. eurų – iki 160,7 mlrd. eurų.

Kiti klausimai

Pažymėtina, kad keli 2010 m. sausio 1 d. Eurosistemos konsoliduotos finansinės ataskaitos (skelbta 2010 m. sausio 6 d.) straipsniai buvo patikslinti gavus balansų duomenų pataisas iš dviejų Eurosistemos centrinių bankų, tačiau pakeitimai buvo neesminiai.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 266 919 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 196 138 659
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 62 816 17
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 322 642
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 434 −717
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 190 992
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 190 992
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 724 030 −25 859
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 54 652 −24 624
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 669 303 5
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 46 −1 243
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 30 3
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 26 890 609
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 329 637 985
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 29 112 330
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 300 526 656
8 Valdžios skola eurais 36 171 10
9 Kitas turtas 252 181 −2 009
Visas turtas 1 879 590 −25 331
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 796 391 −10 131
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 387 831 −7 783
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 160 684 −72 807
2.2 Indėlių galimybė 227 141 65 024
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 497 157
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 123 371 −6 362
5.1 Valdžiai 114 933 −5 562
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 438 −800
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 46 338 −421
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 710 678
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 560 −56
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 560 −56
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 51 249 0
10 Kiti įsipareigojimai 166 468 −1 374
11 Perkainojimo sąskaitos 220 213 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 962 −39
Visi įsipareigojimai 1 879 590 −25 331

Kontaktai žiniasklaidai