Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 8.1.2010

12.1.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 8.1.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,7 miljardilla eurolla 162,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
6.1.2010 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (14 päivää) 2,7 miljardia Sveitsin frangia -
6.1.2010 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) - 2,9 miljardia Sveitsin frangia
7.1.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (15 päivää) 5,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria -
7.1.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 1 miljardi Yhdysvaltain dollaria -
7.1.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) - 5,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,7 miljardilla eurolla 300,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 10,1 miljardilla eurolla 796,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 5,6 miljardilla eurolla 114,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 90,9 miljardilla eurolla 496,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 6.1.2010 erääntyi 78,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 54 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 1,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 227,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 162,1 miljardia euroa).

Perjantaina 8.1.2010 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 29,1 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 72,8 miljardilla eurolla 160,7 miljardiin euroon.

Muutoksia

Joihinkin eurojärjestelmän konsolidoidun viikkotaseen 1.1.2010 (julkaistu 6.1.2010) eriin on tehty muutoksia kahden eurojärjestelmän keskuspankin toimitettua muutetun taseen. Muutokset olivat vähäpätöisiä.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 266 919 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 196 138 659
2.1 Saamiset IMF:ltä 62 816 17
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 322 642
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 434 −717
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 190 992
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 190 992
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 724 030 −25 859
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 54 652 −24 624
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 669 303 5
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 46 −1 243
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 30 3
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 26 890 609
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 329 637 985
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 29 112 330
7.2 Muut arvopaperit 300 526 656
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 171 10
9 Muut saamiset 252 181 −2 009
Vastaavaa yhteensä 1 879 590 −25 331
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 796 391 −10 131
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 387 831 −7 783
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 160 684 −72 807
2.2 Talletusmahdollisuus 227 141 65 024
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 6 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 497 157
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 123 371 −6 362
5.1 Julkisyhteisöt 114 933 −5 562
5.2 Muut 8 438 −800
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 46 338 −421
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 710 678
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 560 −56
8.1 Talletukset ja muut velat 9 560 −56
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 51 249 0
10 Muut velat 166 468 −1 374
11 Arvonmuutostilit 220 213 0
12 Pääoma ja rahastot 72 962 −39
Vastattavaa yhteensä 1 879 590 −25 331

Yhteyshenkilöt