Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. január 8.

2010. január 12.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. január 8-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 0,7 milliárd euróval csökkent, 162,1 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. január 6. 14 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 2,7 milliárd CHF -
2010. január 6. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap - 2,9 milliárd CHF
2010. január 7. 15 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 5,5 milliárd USD -
2010. január 7. 84 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1 milliárd USD -
2010. január 7. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 5,4 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,7 milliárd euróval 300,5 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 10,1 milliárd euróval 796,4 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,6 milliárd euróval csökkent, 114,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 90,9 milliárd euróval csökkent, 496,9 milliárd euróra. 2010. január 6-án, szerdán lejárt egy 78,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 54 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (szemben az előző heti 1,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 227,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti 162,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2010. január 8-ával végződő héten 0,3 milliárd euróval, 29,1 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 72,8 milliárd euróval 160,7 milliárd euróra csökkent.

Egyéb kérdések

Megemlítendő, hogy az eurorendszer 2010. január 1-jei állapotot tükröző (2010. január 6-án közzétett) heti összevont pénzügyi kimutatásának néhány tételét aktualizáltuk, mivel az eurorendszer két központi bankja is mérlegmódosítást nyújtott be. A változások elhanyagolható mértékűek.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 266 919 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 196 138 659
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 62 816 17
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 133 322 642
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 31 434 −717
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 190 992
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 190 992
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 724 030 −25 859
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 54 652 −24 624
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 669 303 5
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 46 −1 243
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 30 3
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 26 890 609
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 329 637 985
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 29 112 330
7.2 Egyéb értékpapírok 300 526 656
8 Euróban denominált államadósság 36 171 10
9 Egyéb eszközök 252 181 −2 009
Eszközök összesen 1 879 590 −25 331
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 796 391 −10 131
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 387 831 −7 783
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 160 684 −72 807
2.2 Betéti rendelkezésre állás 227 141 65 024
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 6 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 497 157
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 123 371 −6 362
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 114 933 −5 562
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 438 −800
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 46 338 −421
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 710 678
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 560 −56
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 560 −56
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 51 249 0
10 Egyéb kötelezettségek 166 468 −1 374
11 Átértékelési számlák 220 213 0
12 Saját tőke 72 962 −39
Források összesen 1 879 590 −25 331

Médiakapcsolatok