Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 20 noiembrie 2009

24 noiembrie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 20 noiembrie 2009, scăderea netă de 3 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2009), precum şi cumpărării de monede de aur, operaţiune efectuată de o bancă centrală din Eurosistem şi adaptărilor tehnice realizate de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 1,1 miliarde EUR, până la 170,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
18 noiembrie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 6,8 miliarde CHF 9,4 miliarde CHF
19 noiembrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 22 de miliarde USD -
19 noiembrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 8 zile - 19,9 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au redus cu 1,1 miliarde EUR, până la 301,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 1,6 miliarde EUR, până la 771,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 8,1 miliarde EUR, până la 155,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 7,8 miliarde EUR, până la 603,4 miliarde EUR. Miercuri, 18 noiembrie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 51,3 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 52,6 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,8 miliarde EUR (faţă de 2,5 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 46,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 54,3 miliarde EUR).

În săptămâna încheiată la 20 noiembrie 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 1,4 miliarde EUR, până la 24,2 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 2,4 miliarde EUR, până la 229,8 miliarde EUR.

Diverse

Trebuie menţionat faptul că unele poziţii din situaţia financiară săptămânală consolidată la nivelul Eurosistemului din data de 13 noiembrie 2009 (publicată la 17 noiembrie 2009) au fost actualizate, ca urmare a primirii unui bilanţ revizuit de la o bancă centrală din Eurosistem, deşi modificările au fost nesemnificative.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 238 147 −3
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 193 776 −205
2.1 Creanţe asupra FMI 62 201 −27
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 131 575 −178
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 41 172 −708
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 071 329
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 071 329
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 649 482 −424
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 53 258 1 308
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 595 401 1
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 773 −1 750
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 50 17
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 22 058 291
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 326 084 323
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 24 172 1 427
7.2 Alte titluri 301 913 −1 104
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 195 0
9 Alte active 237 490 2 269
Total active 1 761 476 1 871
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 771 617 −1 558
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 275 891 −10 611
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 229 825 −2 387
2.2 Facilitatea de depozit 46 065 −8 224
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 413 −29
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 163 603 8 085
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 155 395 8 053
5.2 Alte angajamente 8 207 32
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 62 084 3 860
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 589 −583
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 702 790
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 702 790
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 50 906 0
10 Alte pasive 158 458 1 914
11 Conturi de reevaluare 192 254 0
12 Capital şi rezerve 72 959 3
Total pasive 1 761 476 1 871

Contacte media