Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. november 20.

2009. november 24.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. november 20-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) nettó értéken 3 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (a 2009. szeptember 27-én életbe lépő központi banki aranymegállapodás alapján) végzett aranyeladás, valamint két másik eurorendszerbeli központi bank aranyérme-vásárlása, illetve technikai kiigazítása áll.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 1,1 milliárd euróval csökkent, 170,8 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. november 18. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 6,8 milliárd CHF 9,4 milliárd CHF
2009. november 19. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 22 milliárd USD -
2009. november 19. 8 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 19,9 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,1 milliárd euróval 301,9 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,6 milliárd euróval 771,6 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,1 milliárd euróval 155,4  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 7,8 milliárd euróval 603,4 milliárd euróra emelkedett. 2009. november 18-án, szerdán lejárt egy 51,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 52,6 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,8 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 2,5 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 46,1 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 54,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. november 20-ával végződő héten 1,4 milliárd euróval, 24,2 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,4 milliárd euróval 229,8 milliárd euróra csökkent.

Egyéb kérdések

Meg kell említeni, hogy az eurorendszer 2009. november 13-i állapotot tükröző (2009. november 17-én közzétett) heti összevont pénzügyi kimutatásának néhány tétele az eurorendszer egyik központi bankjának mérlegmódosítása miatt aktualizálásra került. A változás elhanyagolható mértékű.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 238 147 −3
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 193 776 −205
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 62 201 −27
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 575 −178
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 41 172 −708
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 071 329
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 071 329
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 649 482 −424
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 53 258 1 308
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 595 401 1
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 773 −1 750
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 50 17
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 22 058 291
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 326 084 323
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 24 172 1 427
7.2 Egyéb értékpapírok 301 913 −1 104
8 Euróban denominált államadósság 36 195 0
9 Egyéb eszközök 237 490 2 269
Eszközök összesen 1 761 476 1 871
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 771 617 −1 558
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 275 891 −10 611
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 229 825 −2 387
2.2 Betéti rendelkezésre állás 46 065 −8 224
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 413 −29
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 163 603 8 085
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 155 395 8 053
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 207 32
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 62 084 3 860
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 589 −583
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 702 790
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 702 790
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 50 906 0
10 Egyéb kötelezettségek 158 458 1 914
11 Átértékelési számlák 192 254 0
12 Saját tőke 72 959 3
Források összesen 1 761 476 1 871

Médiakapcsolatok